Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

tehlikeli-madde-guvenlik-danismanligi

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı sistemi, tehlikeli maddeleri paketleme, doldurma, boşaltma ve karayoluyla nakil sırasında çevre ve insan güvenliğini korumak adına gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik planlamalar sunan hizmet türüdür.

Hizmetlerimiz kapsamında birçok güvenlik protokolünün doğru ve tam bir şekilde uygulanmasına zemin hazırlıyoruz. Hizmetimiz kapsamında kurumların, tehlikeli mal nakline dair yönetmeliklere uygun çalışmasını sağlıyoruz. Ayrıca, tehlikeli atıkları tanımlayarak atık riskini azaltmak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Buna ek olarak, operasyon elemanlarının sağlık ve güvenlik unsurlarını prosedürlere uygun olarak güvende tuttuğundan emin oluyoruz.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Günümüzde Bir Gereklilik
 

2010’da ülkemizin muhataplarından olduğu ADR yani Tehlikeli Malların Karayolunda Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı tarafınca yayımlanan mevzuat hükümleri doğrultusunda, tehlikeli maddelerin insan ve çevre sağlığına zarar vermeden nakil edilmesi gerektiğine dair bir plan mevcut. Hizmetlerimizi bu plan doğrultusunda gerçekleştirmeye önem veriyoruz. Ayrıca, insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokabilecek risklerin ortadan kaldırılması amacıyla saha gezilerine çıkıyoruz. 

Mevzuat hükümlerinin devamlı olarak takibini yapıyor ve en güncel kuralları değerlendiriyoruz. ARI TMGD olarak, sizin için firmanıza uygun düzenlemeler sunuyoruz. Ayrıca, iş aksiyonlarından dolayı gerçekleşebilecek kaza riskinin asgariye indirilmesi için işletme yetkililerine önerilerde bulunuyoruz. Yönetim sistemlerinin en önemli ihtiyaçlarından birinin iş devamlılığı olduğunun son derece farkındayız. Bu bağlamda, hizmet verdiğimiz işletmelerin tehlikeli maddelerle ilgili tüm sorumluluklarını yönetmeliğe uygun biçimde şekillendiriyoruz.

Bunun yanında, gerekli tüm prosedür, yönerge ve dokümanlar ile sistemi bir bütün haline getiriyoruz. Söz konusu hizmetlerimiz, risksiz bir nakil için danışmanlık sisteminin gerekliliğini göstermektedir. TMGD sisteminin doğru ilkelerle işlenmesi son derece önemlidir. Ayrıca yönetim sisteminin iş aksiyonlarına dahil olup bütünleşmesi de gerekir. Bu da Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı sisteminin gerekliliğini gözler önüne sermektedir.

Bizimle İletişime Geçin

replica richard mille

Kurumumuzun ilkesi; firmaların tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı sistemi öneminin bilincinde uzman güvenlik danışmanlarımız ve kimyasal mevzuat uzmanlarımızla, tehlikeli madde ve kimyasal değerlendirme alanında ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve talimatlara uygun, yüksek kalite standartlarında hizmet vermektir. Daha detaylı bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçin.